Samarbeid


Exhib AS er en svært fleksibel og aktiv samarbeidspartner. Vi former og tilpasser lekeelementer etter kundens ønsker og skaper stadig nye varianter.  Ofte er det snakk om å planlegge større eller mindre områder. Vi lytter til kundens ønsker, for deretter å foreslå utforming av et aktivitetsområde ved hjelp av tekst, fotos og skisser.

Monteringen av lekeelementene kan ofte være dugnadsbasert.  Jan Ivar Martinsen leder da gjerne dugnadene og ser til at regelverket blir fulgt.  Dette bruker å være trivelige dager/ kvelder med effektiv innsats og god stemning.

I mange tilfeller er anleggene helt eller delvis berettiget til nærmiljømidler.  Exhib AS har laget mange anlegg hvor det er gitt tilskudd fra det offentlige.